Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresse:

Avansert klinisk sjukepleie, KOLS - BiPAP-behandling- omsorgserfaring frå pasientar og sjukepleiarar

Utdanning:

Intensivsjukepleiar med Master i Sykepleievitenskap frå Universitetet i Bergen. Grunnfag I psykologi og pedagogikk.

Undervisning/fagansvar Bachelor i sykepleie og Master:

Underviser i klinisk sjukepleie innafor spesialisthelsetenesta, veileder studentar i praksisstudier.

Fagansvar for Kliniske studier i medisinsk praksis og for masteremnet Avansert klinisk sykepleie

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kvangarsnes, Marit; Torheim, Henny; Hole, Torstein; Öhlund, Lennart. (2014) Pasientmedverknad i helsehjelp ved kritisk sjukdom - eit komparativt perspektiv på pasient- og sjukepleiarerfaringar. Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013.