Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresse:

Avansert klinisk sjukepleie, KOLS - BiPAP-behandling- omsorgserfaring frå pasientar og sjukepleiarar

Utdanning:

Intensivsjukepleiar med Master i Sykepleievitenskap frå Universitetet i Bergen. Grunnfag I psykologi og pedagogikk.

Undervisning/fagansvar Bachelor i sykepleie og Master:

Underviser i klinisk sjukepleie innafor spesialisthelsetenesta, veileder studentar i praksisstudier.

Fagansvar for Kliniske studier i medisinsk praksis og for masteremnet Avansert klinisk sykepleie