Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i CERG. Bakgrunn er bachelor i idrett og kroppsøving og MSc i idrettsfysiologi. Mange studier ser på effekter av trening etter en lengre treningsperiode, mens hva som skjer i hjertet umiddelbart etter trening er mer uvisst. Mitt prosjekt fokuserer på akutt-effekter av utholdenhetstrening i friske og syke. I tillegg har jeg også erfaring fra studier innenfor kronisk trening og hjertesvikt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2015