Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsstipendiat innen Mg-ion batterier. 

I august 2017 begynte jeg som stipendiat hos Institutt for materialteknologi ved NTNU, hvor jeg jobber med å utvikle nye og billige katodematerialer for Magnesium-ion batterier. Magnesium-ion batterier har en rekke fordeler fremfor Li-ion batterier, og er enda lite utforsket. Gjennom stillingen er jeg med i forskningsgruppene Inorganic Materials and Ceramics og Electrochemistry

Min motivasjon er å kunne bidra til et grønnere samfunn drevet på fornybar energi, hvor effektiv energilagring er essensielt. 

Bakgrunn

Jeg fullførte sivilingeniørgraden min på nanoteknologilinjen ved NTNU våren 2017, med spesialisering innen materialer, energi og miljø. I masteroppgaven jobbet jeg med å forbedre dagens anodematerialer i Li-ion batterier. Mer spesifikt undersøkte jeg ulike degraderingsmekanismer i Si-anoder, ved å bruke post mortem SEM, EDX, FIB og FTIR.