Bakgrunn og aktiviteter

Professor i genetikk

Ledererfaring:

  • Prorektor for faglig integrasjon 2016-2017
  • Rektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST (2014-2015)
  • Avdelingsdirektør i Miljødirektoratet (2012-2013)
  • Instituttleder/Prodekan, NTNU (2002-2012)
  • Nestleder, Institutt for husdyrfag, NMBU (1997-2001)

Faglige stillinger

  • Professor, Det medisinske fakultet, 2001-2012
  • Professor/stipendiat/forsker/førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (1988-2001)

Helge Klungland studerte realfag ved Universitetet i Oslo, og tok deretter doktorgraden i Molekylærbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet hvor han ble professor i 2001. Etter dette var Klungland professor ved det medisinske fakultet på NTNU (human genetikk).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner