Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområder

Undervisning

 • TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt (høstkurs for studenter i 4. årskurs)
 • TEP4112 Turbulente strømninger (vårkurs for studenter i 4. årskurs)
 • EP8405 Turbulens (for doktorgradskandidater)

Administrasjon

 • Medlem i doktorgradsutvalget ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (2012 - ?)

Forskning

 • Gasstrømning med faste partikler
 • Strømning omkring butte konstruksjoner med fokus på kjølvannet
 • Strømning i roterende systemer med Corioliskrefter
 • Grensesjiktstrømning

Kompetanse

 • Strømningslære for viskøse væsker og gasser
 • Turbulens, herunder turbulensfysikk, simulering og matematisk modellering
 • CFD (numerisk strømningssimulering)

Bakgrunn

Utdanning

 • Sivilingeniør i Teknisk fysikk, NTH, 1975
 • Dr.Ing. i fluidmekanikk, Institutt for mekanikk, NTH, 1982

Arbeidserfaring

 • Norges vassdrags og elektrisitetsvesen, Oslo, 1977-1978
 • Norges tekniske høgskole, Institutt for mekanikk, Trondheim, 1978-1983
 • Von Karman instituttet for fluiddynamikk, Belgia, 1983-1984
 • NTH, nå NTNU, 1984 - dags dato (professor fra 1985)
 • Instituttleder, Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk, 1999-2002

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner