Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Faber, Richard; Høibraaten, Helge. (2011) Ibsens "Kaiser und Galiläer" Quellen - Interpretationen - Rezeptionen. Verlag Königshausen & Neumann. 2011. ISBN 978-3-8260-4572-1.
  • Høibraaten, Helge; Hille, Jochen. (2011) Northern Europe and the Future of the EU. Nordeuropa und Die Zukunft der EU. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. 2011. ISBN 978-3-8305-1965-2.
  • Habermas, Jürgen; Høibraaten, Helge; Bernt, Jan Fridthjof. (2007) The Holberg Prize Seminar 2005, Holberg Prize Laureate Professor Jürgen Habermas: "Religion in the Public Sphere". 2007. ISBN 978-82-303-0969-8.
  • Schmitt, Carl; Høibraaten, Helge; Dokset, Kjetil; Strauss, Leo. (2007) Begrepet om det politiske. Vidarforlaget AS. 2007. ISBN 978-82-7990-044-3.
  • Høibraaten, Helge. (1997) Innstilling fra Komiteen til utredning av felles innføringsemne ved NTNU. 1997.
  • Høibraaten, Helge; Bredt, Kolbein; Bjørnset, Asbjørn; Dahlen, Terje; Hallanåken, Peter; Hellesnes, Tore; Hesthammer, Steinar; Holst, Catherine; Iversen, Per H.; Nafstad, Peter. (1996) Innstilling fra Nasjonal komite for førstesemesterstudier. 1996.
  • Haga, Ånund; Høibraaten, Helge; Måseide, Atle. (1976) Refleksjon og handling. Festskrift til Hans Skjervheim på 50-års dagen 9. oktober 1976. Universitetsforlaget. 1976. ISBN 8205089035.
  • Skodvin, Magne; Fidjestøl, Bjarne; Beyer, Edvard; Høibraaten, Helge; Økland, Einar; Skirbekk, Sigurd; Lunden, Eldrid; Skirbekk, Gunnar; Hellesnes, John; Haga, Ånund. (1968) Kontur og kontrast. Ti essays om språk og kultur. Det Norske Samlaget. 1968. Oerion debatt.

Del av bok/rapport

  • Høibraaten, Helge. (2019) Dialektik der Aufklärung in Bayreuth. Wagners "Ring" im Lichte der "Dialektik der Aufklärung.". Zur Kritik der regressiven Vernunft..