Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipediat ved DMF, NTNU, i IBD gruppa ved IKM, hvor jeg fokuserer på molekylære mekanismer for inflammasjon ved inflammatorisk tarmsykdom(IBD). Mer spesifikt molekylene CCL20 og CCR6.

Min forskning foregår i IBD gruppa ved IKM, med Arne K Sandvik, Atle Granlund og Jan Kristian Damås som veiledere, og tar for seg spesifikke molekylære mekanismer i patogenesen ved inflammatorisk tarm sykdom(IBD). Prosjektet for forskerlinjen videreføres i en doktorgrad, med  tittelen "Medfødt immunforsvar og kronisk inflammatorisk tarmsykdom". 

Bakgrunn:
Cand.Med 2017 med forskerlinje

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner