Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

Eg jobbar med ein doktorgrad på lakselus. Kjemisk behandling var lenge det viktigaste verktøyet for å halde talet på lakselus nede i oppdrettsanlegga, men etter kvart utvikla lakselusa resistens. For to av kjemikalia, organofosfat og pyretroider, kjenner ein dei genetiske markørane for resistens, slik at ein gentest av lusa viser om den er resistent eller ikkje. Eg brukar desse markørane for å sjå korleis reistens spreier seg i tid og rom i lakseluspopulasjonen i Nord-Atlanteren, der også villaks og sjøaure har ei rolle.

Eg bidreg også i andre prosjekt ved Institutt for biologiske fag Ålesund som omfattar lakselus, villalks, sjøaure og oppdrett. Eg er vegleiar for bacheloroppgåver.

Kompetanse

  • Lakselus
  • Interaksjonar mellom villfisk og oppdrettsfisk
  • Villaks og sjøaure

Bakgrunn

Utdanning:

  • Bachelor i økologi og naturforvaltning ved NMBU
  • Master i naturforvaltning ved NMBU 

Arbeidserfaring:

  • Studentrekruttering og undervisningsopplegg for skuleklassar ved Skoletjenesten på NMBU.
  • Verneområdeforvaltar for Geiranger - Herdalen landskapsvernområde 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fjørtoft, Helene Børretzen; Tveten, Ann-Kristin; Stene, Anne. (2018) Screening for viruses in salmonids from a rotenone-treated Norwegian river. Blue Growth: Aquaculture, Fisheries, Market and Health Perspectives..
  • Tveten, Ann-Kristin; Fjørtoft, Helene Børretzen; Olsen, Magne Hauge; Venås, Leonardo Areas; Isaksson, Aimee Kathrina Soto. (2015) Fargemetoder for prøvepreparering ved histologiske undersøkelser og fluoresense in situ hybridisering for studier av amøbegjellesykdom (AGD) i gjellevev og lakselus. Blue Bio-resources.