Bakgrunn og aktiviteter

Min Ph.D. er en del av prosjektet OP Li-AIR som er finansiert av Norges Forskningsråd, og startet opp i august 2015. Målet med prosjektet er å forbedre kapasiteten og stabiliteten til elektrodene i Li-luftbatterier.

Hovedveilederen min er professor Ann Mari Svensson. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Lein, Hilde Lea; Seland, Frode; Westermann, Ida; Thuv, Heidi; Jensen, Mats; Madland, Eva; Hafskjold, Bjørn; Mathisen, Karina. (2019) Samstemt undervisning i grunnleggende kjemi – tiltak for å styrke sammenheng mellom teori og praksis i laboratorieundervisning. MNT-konferansen 2019 ; Tromsø. 2019-03-27 - 2019-03-29.
  • Svensson, Ann Mari; Augustin, Matthias; Vullum, Per Erik; Thuv, Heidi; Vullum-Bruer, Fride. (2018) Strategies for improved performance of Li-air batteries. Seminar, Uppsala University . Ångstrøm labben, Uppsala University; Uppsala. 2018-10-29 - 2018-10-29.
  • Sunde, Svein; Reksten, Anita; Thuv, Heidi; Seland, Frode. (2017) The oxygen evolution at IrxRu1-xO2 produced by hydrolysis synthesis. ICE-2017 . DTU; København. 2017-06-12 - 2017-06-15.
  • Thuv, Heidi; Augustin, Matthias; Svensson, Ann Mari. (2017) Improved cyclability of Li metal electrodes in electrolytes for Li-O2 batteries with the addition of LiNO3. 232nd Electrochemical Society Meeting . Electrochemical Society; Nartional Harbor. 2017-10-01 - 2017-10-05.
  • Thuv, Heidi; Augustin, Matthias; Vullum, Per Erik; Vullum-Bruer, Fride; Svensson, Ann Mari. (2017) IMPROVED CYCLABILITY OF Li METAL ELECTRODES FOR Li-O2 BATTERIES WITH ADDITION OF LiNO3. Nordic Battery Conference 2017 . Oulu University; Kokkola. 2017-11-01 - 2017-11-03.