Bakgrunn og aktiviteter

 Ansatt ved Økonomiavdelingen, Servicesenter for økonomi.

 

Fagfelt: Økonomiservice

Arbeidsområde:

  • Servicekontakt
  • Fordele og løse saker i NTNU Hjelp