Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde:

  • Lede og følge opp administrasjonens arbeid og ansatte.
  • Virksomhetsstyring og lederstøtte.
  • Behandle ulike typer søknader om økonomisk støtte i samråd med øvrig ledelse.
  • HMS-koordinator.
  • Budsjett og økonomioppfølging