Bakgrunn og aktiviteter

Mine Hovedoppgaver i stilling som HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet:

  • Rekruttering i vitenskapelige stillinger
  • Opprykk til professor
  • Pensjon
  • Oppsigelser