Bakgrunn og aktiviteter

Ansvar for bibliotektjenester til Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.  Omfatter Biblioteket Dragvoll, Musikkbiblioteket og Biblioteket Rotvoll.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bøhn, Harald Sandal; Berge, Sissel Merethe. (2006) The Role of the Library in Enhancing Learning. Assuring University Learning Quality: Cross-Boundary Collaboration.

Rapport/avhandling

  • Engvik, Gunnar; Feilberg, Julie; Rossvoll, Anne; Shetelig, Carl Fredrik Lutken; Bøhn, Harald; Cartfjord, Anne Katarina; Hokstad, Leif Martin; Løset, Sveinung; Karlsen, Geir; Paasche, Suzette; Utne, Harris; Gundersen, Ida Bjørklund; Rødne, Gro; Jakobsen, Arild Walter. (2006) Forbedret læringsmiljø for NTNU i tocampusløsningen mot 2020. 2006.