Bakgrunn og aktiviteter

Ph.D. and B.Eng. in Computer Science

Research in Big Data, Knowledge Management, Industrial IoT, HPC, Software Engineering, and Security. My research is application-oriented with strong focus on real-world data. ResearchGate

Latest news:

Teaching AI; Deep Learning.

Academic activities

Awards

  • Outstanding Paper Award, IEEE CPSCom 2019
    • J. Zhou, H.N.Dai, and H.Wang, Portable Convolution Neural Networks for Traffic Sign Recognition in Intelligent Transportation Systems
  • Outstanding Leadership Award, IEEE CIT 2017
  • Outstanding Service Award, IEEE DataCom 2015
  • Certificate of Appreciation, McMaster Centre for Software Certification, 2014

(Personlig nettside)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner