Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i medisin ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), og er ansatt i prosjektet "Barn i Midt-Norge". Målet med prosjektet å gi personalet i barnehagene som deltar økt kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder.

 

Utdanning
  • Mastergrad i psykologi, studieretning læring ved NTNU, 2012 – 2014.
Arbeidserfaring
  • Miljøarbeider ved St. Olav, Psykisk Helsevern, 2015 – 2016.
  • Vitenskapelig assistent ved Speech, Cognition and Language Research Group2012 – 2015.
  •  Vitenskapelig assistent ved Language Acquisition and Language Processing Lab, 2014.
Pågående prosjekter
  •  "Barn i Midt Norge - psykisk helse i barnehagen" (Steinkjer, Klæbu og Volda kommuner).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Tveit, Håvard. (2013) The Plastic Brain: Neuronal Group Selection Theory as a Probabilistic Model of Life Span Development. Psykologisk tidsskrift. vol. 17 (3).

Andre

  • Chahboun, Sobh; Voß, Friederike; Foyn, Camilla Hellum; Tveit, Håvard. (2014) Eye Tracking Methodology. Researchers' Night 2014, NTNU, Norway . NTNU; 2014-09-26 - 2014-09-26.
  • Eshuis, Rik; Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin; Nilsen, Randi Alice; Foyn, Camilla Hellum; Chahboun, Sobh; Voss, Friederike Ingeborg; Tveit, Håvard; Wohlrapp, Dorota. (2014) Språkforståelse og -misforståelse. Researchers' Night . NTNU; Trondheim. 2014-09-26 - 2014-09-26.