Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en del av Menno Oudhoffs lab ved Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) og jeg forsker på hvordan epitelcellene i tarmen forandrer seg når de møter på en utfordring i miljøet rundt seg. Dette kan f.eks. være under en infeksjon eller pga. andre faktorer. Min spesialitet er å bruke informatikk, som f.eks. sekvenseringsanalyse og bildeanalyse, for å svare på relevante biologiske spørsmål om hvordan cellene i tarmen forandrer og utvikler seg. 

Forskningsinteresser: 

  • Rollen til epigenetiske regulatorer under respons på skade i epitelcellene i tarmen
  • Hvordan signaler fra immunsystemet påvirker epitelcellene i tarmen 

Metoder/verktøy jeg bruker: 

  • Organoidekulturer av tarmceller
  • Sekvenseringsanalyse, f.eks. RNAseq og ChIPseq
  • Nevrale nettverk
  • Bildesegmentering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner