Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d.-stipendiat ved prosjektet Heal-Tech (Health Inequalities and Technology) under området Velferd og ulikskap. Medlem av forskningsgruppa CHAIN.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner