Bakgrunn og aktiviteter

Bachelor (2012) og master (2014) i statsvitskap frå ISS/NTNU.

Arbeider frå juni 2016 som phd-stipendiat ved prosjektet Heal-Tech (Health Inequalities and Technology) under området Sosial ulikskap i helse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner