Bakgrunn og aktiviteter

Hasan er stipendiat ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Hans forskning er en del av prosjektet " the Research Centre on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (FME ZEN)", hvor han fokuserer på innkjøpsstrategier og samarbeid blant offentlige og private organisasjoner. Hasan har mastergrad i prosjektledelse, med spesialisering innen innkjøpsledelse.
 
Etter sin bachelorgrad i ingeniørfag, har Hasan jobbet i bygg- og anleggsbransjen i 5 år, der han fikk erfaring fra store internasjonale prosjekter innen ingeniørfag og prosjektledelse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hamdan, Hasan; De Boer, Luitzen. (2018) The Potential of Public Procurement to Achieve Low or Zero-emission Construction Sites - A case study from Norway. 2018.

Andre

  • Hamdan, Hasan. (2020) Promoting innovation in sustainable neighborhood (SN) projects – Lessons from complex and megaprojects. 5th Geography of Innovation Conference . University of Stavanger; Stavanger. 2020-01-29 - 2020-01-31.
  • Hamdan, Hasan; Østensen, Maren Wiktorin; De Boer, Luitzen. (2019) Green dialogue-based public procurement An approach to reduce emissions at construction sites. 28th IPSERA Conference 2019 . IPSERA; Milan. 2019-04-15 - 2019-04-17.