Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Garvik, Harald; Wulff, Carsten; Ytterdal, Trond. (2019) A 68 dB SNDR Compiled Noise-Shaping SAR ADC With On-Chip CDAC Calibration. Proceedings 2018 IEEE Asian Solid-State Circuits Conference.