Bakgrunn og aktiviteter

Harald Ellingsen er professor II i fiskeri og havbruk ved Institutt for marin teknikk.

Kompetanseområder         

 • Utvikling av energieffektive og miljøvennlige fiskeredskaper, fiskefartøy og flåtestruktur
 • Utvikling av verktøy og strategier for miljøanalyser av havets næringskjeder inklusive analyser av karbonavtrykk.

Bakgrunn     

 • Seniorforsker, leder for flere forskningsprogrammer og prosjekter. SINTEF Fiskeri og havbruk (1999-2005)
 • Seniorforsker, seksjonsleder for hydrodynamisk forskning. MARINTEK, Trondheim (1993-1999)
 • Marketing Manager (offshore design consulting company). Industrikonsult Trondheim AS (1992-1993)
 • Manager (ship/offshore consulting company). Trondheim Engineering AS (1990-1992)
 • Involvert i ulike offshore utbyggingsprosjekter. Aker Engineering Oslo (1983-1990). (1985-1986; engasjert av Norsk Rederiforbund, Oslo).

For mer informasjon, se Harald Ellingsens CV til venstre under kontaktinformasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Thorvaldsen, Trine; Ellingsen, Harald. (2008) Modernization of fisheries technology to cope with challenges and profitability. 2008. ISBN 978-82-997380-1-9.

Del av bok/rapport

 • Jafarzadeh, Sepideh; Ellingsen, Harald. (2016) Environmental Regulations in Shipping: Interactions and Side Effects. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7: Ocean Engineering.
 • Jafarzadeh, Sepideh; Paltrinieri, Nicola; Ellingsen, Harald. (2015) Decision-making support for the design of LNG-propelled fishing vessels. Proceedings of the 12th International Marine Design Conference (IMDC 2015)- Volume 3.
 • Jafarzadeh, Sepideh; Pedersen, Eilif; Notti, Emilio; Sala, Antonello; Ellingsen, Harald. (2014) A Bond Graph Approach to Improve the Energy Efficiency of Ships. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 8B: Ocean Engineering.
 • Shainee, Mohamed; DeCew, J; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne. (2013) Self-Submersible SPM Cage Simulation in Regular Waves With Oblique Currents. ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering.
 • Shainee, Mohamed; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne. (2012) An Optimum design concept for offshore cage culture. 2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 7.