Bakgrunn og aktiviteter

  FORSKNING

1. INFORMASJONSTEKNOLOGI

 • 1970-1975: Mikroprosessor utvikling for signalbehandling i sann tid
 • 1978-1981: AI-basert billedanalyse i sann tid
 • 1993-1995: IKT i integrert produksjon
 • 2005-2016: Havrom med agentbaserte partikkelsvermer

2. HAVROMMODELLER

1995-2009: Resonans i Barentshavets økosystem 

 • Er der forutsigbare endringer i Barentshavets økosystem?
 • M: Wavelet dataserie analyse. Modellering: Tdvevann, Arctisk klima, Barentshavets økosystem
 • R: Veksten i Barentshavets økosystem, tilpasses med resonans med et spektrum fra tidevannperioden på 18.6 år.

2013-2016: Optimal produksjon i oppdrettsanlegg

 • Hvordan optimalisere minimum risiko for virus spredning og maksimum produksjon kapasitet for oppdrettsanlegg?
 • M: Agentbasert simulering
 • R: Et forvaltningsverktøy og metoder med agent-basert simulering.

3. KLIMA OSCILLASJONER 

1995-2008: Lunar klima oscillasjoner

 • Er klimaendringene forutsigbare i nord-atlantiske områder?
 • Har lange tidevannsbølgers innflytelse på havtemperatur, nedbør, klima, Arktis is.  
 • M: Wavelet spektrum analyse av dataserier.
 • R: Tidevannsbølgen på 18.6 år modulerer et sett harmoniske perioder, som styrer innflyt av varm atlanterhavsvann til Norskehavet, og påvirker klimaet i hele Nord-Europa.  

2014-2016: Solar klima oscillasjoner  

 • Har stråling fra solen en forutsigbar perioder?
 • M: Wavelet spektrum analyse av solflekker og total stråling fra solen
 • R: Solen produserer periodiske endringer, styrt av de 4 store planetene
 • R: Deterministisk solmodel som beregner solstråling fra 1000 A.D til 2100
 • R: Beregnet ny kald Maunder/Dalton klimaperiode i perioden 2040-50. Se mer min Blog

2014-2017: Solar-Lunar klima oscillasjoner  

 • Har global temperatur forutsigbare perioder? 
 • M: Wavelet spectrum analyse av globale temperatur fra 1750 og temperatur på Grønnland fra 2000 B.C
 • R: Globalt klima er styrt av naturlige endringe fra 11 til 2000.
 • R: En deterministisk klimamodell fra 1000 A.D til 2100 A.D.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Strand, Øivind; Nesset, Erik; Yndestad, Harald. (2015) Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1. 2015. ISBN 978-82-8285-087-2.
 • Yndestad, Harald. (2013) Quality modeling using general system theory. Forlag1. 2013. ISBN 978-82-8285-078-0.
 • Yndestad, Harald. (2005) Skandinavisk fagkonferanse om Den Automatiske fabrikk. Springer Publishing Company. 2005. ISBN 0-387-24167-1.
 • Yndestad, Harald. (1997) System Modeling of ITEM. Re-engeenering of educational processes. 1997. ISBN 0 412 79970 7.
 • Yndestad, Harald; Fung, Alex; Ledesma, Jenilyn. (1994) THE MANAGEMENT OF E-LEARNING. Springer. 1994. ISBN 9780749471668.
 • Yndestad, Harald. (1980) Image enhancement in Real Time. Lund University Open Access. 1980. ISBN 91-44-17191-9.