Bakgrunn og aktiviteter

ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER

Posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv

Koordinere den interne faglige virksomheten og utvikle det tverrfaglige samarbeidet

Ivareta medvirkningsbaserte prosesser, saksforberedelse, planlegging og daglig virke

Ivareta systematisk HMS-arbeid ved NTNU i Ålesund og være en faglig HMS ressurs for NTNUs enheter i Ålesund

Deltakelse i NTNUs forum innen HMS

Kontaktperson og koordinator mht bedrifsthelsetjeneste

Sekretær for ÅSAM (lokalt samarbeidsutvalg)

Sekretær for SAMU (stedlig arbeidsmiljøutvalg)

Stedlig beredskapskoordinator 

 
YRKESERFARING

2015-01 - 2020-09  Borgund videregående skole Undervisning. Karriereveiledning og rådgivning for elever. Internasjonal koordinator.

2006-03 -2014-12   Rolls-Royce Marine AS. HR manager for Head Office, senere tilknyttet HR Shared Service Center i ulike roller.

2002-12 -2006-03   Herøy kommune. Leder av personal- og organisasjonsavdelingen i kommunen. 

2001-09 -2002-12   Kommunenes Sentralforbund (KS). Spesialkonsulent i KS sin arbeidsgiver-avdeling, tilknyttet internasjonalt team, rapportør for EFTA sin konsultative komitè i den Europeiske økonomiske og sosiale komitè, ECOSOC, Brüssel.

1998-01 -2002-12   Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD). Teamkoordinator, personalkonsulent og over kortere perider vikar for ambassadesekretær ved NORAD-administrerte ambassader.

 

UTDANNING

2019-08- 2020-12  Høgskolen i Volda-PFDK, Profesjonsfaglig digital kompetanse

2016-08 -2017-06  Høgskolen i Volda -Norsk (Nordisk)

2015-08 -2016-06  Høgskolen i Volda -Mentor 1, Veiledning

2004-08 -2004-12  Høgskolen i Hedmark -Coaching og kompetanseutvikling

1999-01 -1999-06  Universitetet i Oslo -Juridisk fakultet, europarett spesialfag

1995-08 -1996-06  Høgskolen i Oslo -Økonomi og administrasjon

1993-01 -1993-06  Universitetet i Tromsø -Praktisk/ pedagogisk utdanning

1990-08 -1991-06  MRDH Molde -Påbygningsstudium i organisasjon og ledelse

1988-08 -1990-06  MRDH Volda -Kommunal planlegging og administrasjon

1987-08 -1988-06  MRDH Molde -Statsvitenskap/ offentlig administrasjon

1984-08 -1987-06  Stranda vidaregåande skule -allmennfag