Bakgrunn og aktiviteter

Noen stikkord om meg:

- Universitetslektor i 100% fast stilling, med ansvaret for virksomhetsinterne kurs i operativt lederskap (OPL Program)

- Utdannet fra NMBU (Sivilagronom)

- Tilleggsutdannelse innen økonomi og pedagogikk

- Er sertifisert som EOQ Quality Manager og EOQ Qulity Lead Auditor