Bakgrunn og aktiviteter


Jeg er pr dato ansatt hos Sigma ITM Norge AS. Jeg leder et team på 9 personer som leverer tjenester innen driftsledelse, kvalitetsledelse, operativt lederskap og BI Analytics.
Som del av dette underviser jeg i Kvalitetsledelse og Kvalitetsrevisjon, i samarbeid med Universitet for Miljø og Biovitenskap (NMBU). Jeg er faglig kursansvarlig for et kombinert drifts- og ledelsesutviklings-program (OPL Program (r)), i samarbeid med NTNU i Gjøvik, der jeg er ansatt i 30% stilling som Universitetslektor.
Utvikling av samhandlingspotensialet i ledergrupper og team er et viktig interessefelt.
Jeg er utdannet Sivilagronom fra NMBU og har tatt tilleggsutdannelse på universitetsnivå innen økonomi, pedagogikk og ledelse.