Bakgrunn og aktiviteter

Førstelektor, matematikk.
Faggruppeleder, Matematiske fag Gjøvik.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hornæs, Hans Petter. (2000) Partielle differensial-likninger : et hefte som dekker pensum i emnet partielle differensiallikninger i valgfaget matematikk 30 ved Høgskolen i Gjøvik fra 1997. 2000.
  • Hornæs, Hans Petter. (2000) Trigonometri : notat til repetisjonskurs i matematikk. 2000.
  • Hornæs, Hans Petter; Røyrvik, Ola. (1997) Bruk av matematisk programvare i norsk ingeniørutdanning : en spørreundersøkelse. 1997.
  • Hornæs, Hans Petter. (1996) Maple og ingeniørmatematikk. 1996.