Bakgrunn og aktiviteter

 

Administrativ støtte for skikkethetsansvarlig, utvikling og administrasjon fellesemner og EiT, studentareal, kontakt for studentdemokratiet, attester, støtte til ressursgruppe Ph.D, LIS-saker/ høringer, tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper. (2016) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.