Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Mogård, Hans Tore; Bunch, Eli Haugen; Moen, Anne. (2006) Implementing communication systems in the community health services : the health workers experience. Ubiquity : technologies for better health in aging societies : proceedings for MIE 2006.

Rapport/avhandling

  • Mogård, Hans Tore. (2016) Digital og analog støtte i læringsløpet mot sykepleieintervensjoner. 2016.
  • Mogård, Hans Tore. (2003) A critical evaluation of to what extent positivism can provide a framework for studying organizational changes caused by information technology system in the county health system. 2003.
  • Mogård, Hans Tore. (2003) Observational studies in nursing science : a critical evaluation. 2003.