Bakgrunn og aktiviteter

Lab-ingeniør

Min utdanning er høyskoleingeniør fra tidligere HiST, med spesialisering i datateknikk og distribuerte systemer. Tidligere har jeg jobbet med IT-drift og labstøtte hos NTNU Centre for Quantifiable Quality of  Service in Communication Systems (Q2S) og utvikling og vedlikehold av software på Linux-distribusjon hos Trustix AS

Jeg har jobbet ved instituttet siden april 2013, og mine arbeidsoppgaver på instituttet er:

Overordnet teknisk tilsyn med instituttets lab areal, klinikkrom og interne undervisningsrom.
Teknisk støtte, drift og vedlikehold av vitenskapelig utstyr i lab/ klinikk.
Prosjektering og bestillerfunksjon ved innkjøp av teknisk utstyr.
Planlegge inn/utfasing av vitenskapelig utstyr/infrastruktur.
Teknisk bistand i gjennomføring av forskningsprosjekter.