Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med kommunikasjon ved Insitutt for samfunnmedisin og sykepleie. Mine ansvarsområder: 

 • Nettsidene til instituttet
 • Bistå forskere og undervisere med formidling av deres aktivitet både internt og ekstern
 • Støtte og tilrettelegge for prosjektledere og forskere med mediehåndtering
 • Øke kommunikasjonskompetansen hos instituttets ansatte
 • Lederstøtte for kommunikasjon 
 • Samfunnskontakt mot primærhelsetjenesten om tilbud og behov for etter- og videreutdanning  

 

Relevant arbeidserfaring

 • jan. 2017-dd: Kommunikasjonskonsulent, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • 2011-2016: Kommunikasjonskonsulent, Det medisinske fakultet, NTNU
 • 2011: Vikarlærer i Medier og kommunikasjon, Tiller videregående skole
 • 2010 og 2011: Studentassistent i mediesosiologi, NTNU 
 • 2006-2011 (sommerjobb): Journalist, Østlendigen
 • 2010 (studentprosjekt): Kommunikasjonsansvarlig for energibilen DNV Fuel Fighter 
 • 2008: Webredaktør/utvikling av nye nettsider for Verran kommune
 • 2007-2009 (frivillig jobb): Journalist Under Dusken

 

Utdanning

 

Noen arbeidseksempler:

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Strypet, Hanne; Ødegården, Mona. (2015) Ung helse, dreiebok utstilling i medisinsk museum, st. Olavs Hospital og NTNU DMF. 2015.