Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med kommunikasjon ved Insitutt for samfunnmedisin og sykepleie. Mine ansvarsområder: 

 • Kommunikasjonsstøtte til instituttets forskere og undervisere innen allmennrettet kommunikasjon 
 • Samfunnskontakt
 • Studentrekruttering
 • Internkommunikasjon
 • Lederstøtte for kommunikasjon 
 • Ansvar for instituttets nettsider

 

Relevant arbeidserfaring

 • jan. 2017-dd: Kommunikasjonsrådgiver, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • 2011-2016: Kommunikasjonskonsulent, Det medisinske fakultet, NTNU
 • 2011: Vikarlærer i Medier og kommunikasjon, Tiller videregående skole
 • 2010 og 2011: Studentassistent i mediesosiologi, NTNU 
 • 2006-2011 (sommerjobb): Journalist, Østlendigen
 • 2010 (studentprosjekt): Kommunikasjonsansvarlig for energibilen DNV Fuel Fighter 
 • 2008: Webredaktør/utvikling av nye nettsider for Verran kommune
 • 2007-2009 (frivillig jobb): Journalist Under Dusken

 

Utdanning

 

Noen arbeidseksempler:

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Strypet, Hanne; Ødegården, Mona. (2015) Ung helse, dreiebok utstilling i medisinsk museum, st. Olavs Hospital og NTNU DMF. 2015.