Bakgrunn og aktiviteter

Juridisk rådgiver. Yter rådgivning innenfor bl.a. følgende områder:

  • Forsknings- og utviklingskontrakter
  • Statsstøtte
  • Forskningsinfrastrukturer
  • Selskapsstyring