Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Buhaug, Halvard; Seter, Hanne. (2014) Environmental Change and Armed Conflict. Routledge Handbook of Civil Wars.

Rapport/avhandling