Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Konferanseadministrasjon NTNU konferanser. NTNU konferanser bruker konferanseverktøyet EventsAIR

 • Teknisk arrangør av konferanser med blant annet påmeldingssider, deltakerbehandling.
 • Abstracts- og paperhåndtering
 • Oppsett av konferanseapp
 • Sosiale og kulturelle arrangementer
 • Bestillinger og oppfølging av leverandører
 • Gjennomføring av arrangement

Prosjekt:

 • The Big Challenge Science Festival 2019

Verv:

 • Styremedlem Samfunnsviterne NTNU
 • Ansattrepresentant i LOSAM for bibliotek og utdanning

Utdannelse:

 • Master i ledelse med spesialisering kulturledelse
 • Bachelor i kommunikasjon