Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

  • EU-rådgiver for fakultetet
  • Søknad om ekstern finansiering, særlig SAMKUL
  • Administrativ støtte for NTNU ARTEC

Kompetanse

  • Administrativ støtte ved søknader om ekstern finansiering
  • Lese og gi råd om søknadsutkast
  • Forskningsstrategi

Bakgrunn

Jeg har tidligere arbeidserfaring med forskningsadministrasjon fra NordForsk og Høgskolen i Oslo og Akershus. Min fagbakgrunn er bachelor i religionsvitenskap og sosiologi fra NTNU, mastergrad i religionshistorie fra Universitetet i Oslo og bedriftsøkonomi fra BI.