Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

 • Bioetikk
 • Dyreetikk
 • Vitenskapsfilosofi
 • Ludwig Wittgenstein
 • Forskningsetikk
 • Filosofi og litteratur

Forskningsprosjekt

 • "Genome editing – a game-changer in salmon farming: Conditions for social and  moral acceptance - CRISPRsalmon"

Undervisning

 • Anvendt etikk (Høst 2020)

Utdanning

 • Mastergrad i vitenskap- og teknologistudier fra Universitetet i Oslo
 • Mastergrad i filosofi fra Universiteté de Toulouse, Universität Bonn, University of Memphis og Univerzita Karlova (Erasmus Mundus)
 • Bachelorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo med utveksling til St. Petersburg State University og Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Verv

 • Redaktør i Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie
 • Medlem av fakultetsstyret ved HF (representant for midlertidig vitenskapelig ansatte)
 • Medlem av NTNUs innovasjonsutvalg

Priser

 • Erasmus Mundus Scholar 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Sandvik, Hannah Monsrud. (2018) Apokalyptisk atombombefilosofi. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.