Harald Hanche-Olsen

Førsteamanuensis Institutt for matematiske fag
73593525
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 1154

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

  • Matematisk modellering
  • Ikkelineære partielle differensialligninger, med hovedvekt på hyperbolske konserverringslover

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker