Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

  • Matematisk modellering
  • Ikkelineære partielle differensialligninger, med hovedvekt på hyperbolske konserveringslover

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gesztesy, Fritz; Hanche-Olsen, Harald; Jakobsen, Espen Robstad; Lyubarskii, Yurii; Risebro, Nils Henrik; Seip, Kristian. (2018) Non-linear Partial Differential Equations, Mathematical Physics, and Stochastic Analysis: The Helge Holden Anniversary Volume. European Mathematical Society Publishing House. 2018. ISBN 978-3-03719-186-6.
  • Hanche-Olsen, Harald; Størmer, Erling. (1984) Jordan Operator Algebras. 1984. ISBN 0-273-08619-7.