Bakgrunn og aktiviteter

Emeritus

Jeg har gått av med pensjon fra 1. januar 2022, og kan ikke påta meg veiledning av prosjekt, master eller doktorgradsstudenter. (Men jeg underviser i vårsemesteret 2022.)

Fagfelt/arbeidsområde

  • Operatoralgebraer, spesielt Jordan operatoralgebraer (et fagfelt jeg har forlatt)
  • Matematisk modellering
  • Hyperbolske konserveringslover og beslekted ikkelineære partielle differensialligninger
  • Generell funksjonalanalyse, reell og kompleks analyse

Andre aktiviteter

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gesztesy, Fritz; Hanche-Olsen, Harald; Jakobsen, Espen Robstad; Lyubarskii, Yurii; Risebro, Nils Henrik; Seip, Kristian. (2018) Non-linear Partial Differential Equations, Mathematical Physics, and Stochastic Analysis: The Helge Holden Anniversary Volume. European Mathematical Society Publishing House. 2018. ISBN 978-3-03719-186-6.
  • Hanche-Olsen, Harald; Størmer, Erling. (1984) Jordan Operator Algebras. 1984. ISBN 0-273-08619-7.