Bakgrunn og aktiviteter

For tiden er jeg ansatt som postdoktor og er prosjektleder for NTNU MOOC, et initiativ som har som hensikt å bygge opp kompetanse på utvikling og drift av nettkurs ved NTNU. Jeg forsker også på MOOC og arbeider med digital kompetanse og digitalisering av utdanning og i organisasjoner. Jeg har også bruk og implementering av nye digitale tjenester i organisasjoner som forskningsinteresse, i tillegg til hvordan sosiale medier brukes av individer og samfunnet. Jeg underviser i etter- og utdanningsfag knyttet til nye digitale teknologier, menneske og organisasjoner. Jeg er også en av NTNUs eksperter på sosiale medier.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haugsbakken, Halvdan. (2013) The Refuseniks of Blogging. Nicolaus Copernicus University Press. 2013. ISBN 978-83-231-3090-1.

Del av bok/rapport

  • Haugsbakken, Halvdan. (2014) Connecting Social Capital by Social Media. ICT and Society.

Rapport/avhandling

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri. (2011) På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. 2011. ISBN 978-82-14-05084-4.
  • Finne, Håkon; Jensberg, Heidi; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri. (2011) A18011 Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer. 2011. ISBN 978-82-14-05081-3.
  • Teige, Berit Kvalsvik; Haugsbakken, Halvdan; Buland, Trond Hallgeir; Dahl, Thomas. (2008) Praksislæring og partnerskapsmodeller i lærerutdanningen i England, Wales, Finland og Norge. 2008. ISBN 9788214045734. SINTEF Rapport (A7621).