Bakgrunn og aktiviteter

For tiden er jeg ansatt som postdoktor og er prosjektleder for NTNU MOOC, et initiativ som har som hensikt å bygge opp kompetanse på utvikling og drift av nettkurs ved NTNU. Jeg forsker også på MOOC og arbeider med digital kompetanse og digitalisering av utdanning og i organisasjoner. Jeg har også bruk og implementering av nye digitale tjenester i organisasjoner som forskningsinteresse, i tillegg til hvordan sosiale medier brukes av individer og samfunnet. Jeg underviser i etter- og utdanningsfag knyttet til nye digitale teknologier, menneske og organisasjoner. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haugsbakken, Halvdan. (2013) The Refuseniks of Blogging. Nicolaus Copernicus University Press. 2013. ISBN 978-83-231-3090-1.

Del av bok/rapport

  • Haugsbakken, Halvdan. (2014) Connecting Social Capital by Social Media. ICT and Society.

Rapport/avhandling

  • Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri. (2011) På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. 2011. ISBN 978-82-14-05084-4.
  • Finne, Håkon; Jensberg, Heidi; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri. (2011) A18011 Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer. 2011. ISBN 978-82-14-05081-3.