Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker i teknologi- og vitenskapsstudier ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Jeg har doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier og mastergrad i historie, begge fra NTNU. Jeg har også studert biologi over tre år som del av bachelorgraden i historie, og har tidligere arbeidet som marinbiologassistent. I løpet av studietiden var jeg på utenlandsopphold ved Humboldt-Universität zu Berlin i åtte måneder og University of Newcastle upon Tyne i 1 år.

I forskningen min er jeg spesielt opptatt av problematikken rundt tap av naturmangfold. Her forsker jeg på hvordan historiske og kulturelle perspektiver kan bidra til å forstå forholdet mellom mennesker og natur bedre, samt hvordan dette forholdet kommer til uttrykk i forvaltningen av biologisk mangfold. Forskningen min ligger i skjæringspunktet mellom teknologi- og vitenskapsstudier, miljøhistorie og policy-studier. Jeg har også forsket på historisk minneteori og matens kulturhistorie.

I 2018 ble jeg utvalgt til å delta i FNs Naturpanel IPBES - The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Her deltar jeg som forfatter på Naturpanelet sin treårige utredning om bærekraftig bruk av ville arter.

Jeg har også vært med på å etablere og drive forskningsgruppen the History and Culture of Environments (HCE). Denne tverrfaglige gruppen involverer forskere fra over ti ulike institutter ved NTNU.

 

Faglige interesser

 • Forvaltning av naturmangfold
 • Historiske og kulturelle perspektiver på naturmangfold
 • Bærekraft og bioøkonomi
 • Matens kulturhistorie
 • Muntlige kilder og historisk minneteori

 

Undervisning og veiledning

Jeg underviser på bachelor-, master- og PhD-nivå. Jeg veileder på master- og PhD-nivå. Ta gjerne kontakt om du er student og interessert i mine forskningstema.

 

Utvalgte forskningsprosjekter

 • In food we trust – Technologies of Governance in Industrialized Food Systems (NFR SAMKUL, 2012-2018)
 • Acid Rain Revisited (NFR Miljø 2015 og Klima- og miljødepartementet, 2015-2018)
 • Evaluation of regional carnivore management in Norway (Klima- og miljødepartementet, 2015-2016)
 • Voices of Nature: Representing nature in environmental policy negotiations (NFR Miljø 2015, 2009-2014)
 • Returning the wolf to Norway and Norway to nature - Controversy and politics on nature restoration (NTNU HF, 2009-2014)

 

Verv og priser

 • Utvalgt forfatter for FNs Naturpanel IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) sin utredning om bærekraftig bruk av ville arter. (2018- )   
 • Organisator av forskningsgruppen the History and Culture of Environments (HCE). (2018-)
 • Tildelt IASNR (International Association for Society and Natural Resources) Student Paper Competition Prize for beste PhD paper, USA. (2015)
 • Tildelt PhD-stipendiat fra Humanistisk fakultet (HF), NTNU. (2009)
 • Tildelt Den norske historiske forenings (HIFO) Fritt Ord-stipend for beste masteroppgave i historie. (2008)
 • Tildelt Norsk lokalhistorisk institutts (NLI) mastergradsstipend for beste masteroppgave. (2007) 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Krange, Olve; Odden, John; Skogen, Ketil; Linnell, John Durrus; Stokland, Håkon B.; Vang, Silje; Mattisson, Jenny. (2016) Evaluering av regional rovviltforvaltning. 2016. ISBN 978-82-426-2925-8. NINA rapport (1268).
 • Stokland, Håkon B.. (2015) Towards a new approach for studies of endangered species management - Technologies of government in Norwegian wolf management (1960s-2010s). 2015.
 • Stokland, Håkon B.. (2007) Kvinners trivelige og menns tunge arbeid ved Langaard tobakkfabrikk (ca. 1890-1940) - et kulturhistorisk eksperiment innen minneforskning. 2007.