Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Krange, Olve; Odden, John; Skogen, Ketil; Linnell, John Durrus; Stokland, Håkon B.; Vang, Silje; Mattisson, Jenny. (2016) Evaluering av regional rovviltforvaltning. 2016. ISBN 978-82-426-2925-8. NINA rapport (1268).
  • Stokland, Håkon B.. (2015) Towards a new approach for studies of endangered species management - Technologies of government in Norwegian wolf management (1960s-2010s). 2015.
  • Stokland, Håkon B.. (2007) Kvinners trivelige og menns tunge arbeid ved Langaard tobakkfabrikk (ca. 1890-1940) - et kulturhistorisk eksperiment innen minneforskning. 2007.