Håkon Magnar Skogstad

Stipendiat

Institutt for musikk
Olavskvartalet, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter