Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Holand, Håkon; Ringsby, Thor Harald; Jensen, Henrik; Sæther, Bernt-Erik. (2014) The parasite Syngamus trachea in a metapopulation of house sparrows. 2014. ISBN 978-82-326-0278-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (2014:178).