Bakgrunn og aktiviteter

PhD topic: UAV scouting system for autonomous ships

Main Supervisor: Tor Arne Johansen

Co-Supervisor: Thor Inge Fossen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Helgesen, Håkon Hagen; Leira, Frederik Stendahl; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2017) Detection and Tracking of Floating Objects using an UAV with Thermal Camera. Sensing and Control for Autonomous Vehicles: Applications to Land, Water and Air Vehicles.
  • Helgesen, Håkon Hagen; Leira, Frederik Stendahl; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2016) Tracking of Marine Surface Objects from Unmanned Aerial Vehicles with a Pan/Tilt Unit using a Thermal Camera and Optical Flow. 2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).
  • Hosen, Jesper; Helgesen, Håkon Hagen; Fusini, Lorenzo; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne. (2016) A vision-aided nonlinear observer for fixed-wing UAV navigation. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference 2016..
  • Fusini, Lorenzo; Hosen, Jesper; Helgesen, Håkon Hagen; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2015) Experimental Validation of a Uniformly Semi-globally Exponentially Stable Non-linear Observer for GNSS- and Camera-aided Inertial Navigation for Fixed-wing UAVs. 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).