Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Grønning, Håkon. (2003) Bildeforbedring. 2003.
  • Grønning, Håkon. (2003) Bildeforbedring og fargemodeller. 2003.
  • Grønning, Håkon. (2003) Bildekomprimering. 2003.
  • Grønning, Håkon. (2003) Introduksjon til digital bildebehandling. 2003.
  • Grønning, Håkon. (2003) Om farger og fargebilder. 2003.
  • Grønning, Håkon. (2003) Om frekvensbegrepet, frekvensinnhold i bilder, k-space og MR-bilder. 2003.