Bakgrunn og aktiviteter

Våren 2016 ble Guro ferdig utdannet Lektor i kjemi og matematikk hvor hun skrev sin masteroppgave innen strukturkjemi under Institutt for kjemi på NTNU. Oppgaven omhandlet syntese og karakterisering av hierarkisk SAPO-34, med introdusering av kobber i gitterverket på zeotypen. Dette til bruk innen heterogen katalyse, og da spesielt innen reduksjon av NOx til nitrogen. Temaet er svært dagsaktuelt med tanke på dagens utgaver av dieselmotorer og forbedringspotensiale med tanke på eksosutslipp. 

Høsten 2016 begynte Guro som stipendiat under Institutt for kjemi med førsteamanuensis Karina Mathisen som hovedveileder. Prosjektet omhandler samme tema som masteroppgaven, men da som en videreutvikling. Guro skal fra høsten 2016 være undervisningsansvarlig i faget KJ2031; videregående uorganisk kjemi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Sørli, Guro; Mathisen, Karina; Kirste, Karsten Granlund. (2016) Effect of Porosity on the Hydrothermal Stability of CuSAPO-34 for the deNOx Process. 2016.