Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
  • Amundsen, Guri. (2005) Bilingual Challenges in Educating Deaf Teachers. Inclusion of deaf people in education and society : international perspectives. International conference proceedings. 21. - 22. march 2003. Ed.: Venetta Lampropoulou.
  • Erlenkamp, Sonja; Amundsen, Guri; Bjerkli, Georg Lorentz; Aasen, Magnus Fætten. (2002) Fra gester til ikoniske tegn. LURT : Lærings- og Undervisningsmateriell Relatert til Tegnspråk.
  • Amundsen, Guri; Holm, Astri. (2001) Tegnspråk og norsk og noen døve elever i et tospråklig læringsmiljø. Tilpasning og tilhørighet i en skole for alle.

Rapport/avhandling

  • Amundsen, Guri. (2007) Sakprosa på norsk tegnspråk: eksplorerende analyse av tematisk koherens. 2007.
  • Amundsen, Guri. (1999) L97 og utvikling av læremidler på tegnspråk for døve elever - et eksempel som belyser et behov for å tenke gjennom og redefinere tospråklig undervisning av døve elever : Semesteroppgave i hovedfagsemne AVS302. 1999.
  • Amundsen, Guri. (1998) Studieplan for tegnspråk 1 og 2 (for hørende) 10 + 10 vekttall. 1998.
  • Amundsen, Guri. (1998) Studieplan tegnspråk for døve (TS110) 10 vekttall. 1998.
  • Amundsen, Guri. (1994) Fagplaner tilpasset døve elever i grunnskolen : mønsterplan for grunnskolen (M-87). - Rev. [utg.]. Midlertidig utkast. 1994.
  • Amundsen, Guri. (1993) Mønsterplan for grunnskolen (M87): fagplaner tilpasset døve elever i grunnskolen. Høringsutkast. 1993.