Bakgrunn og aktiviteter

PhD student ISB, NTNU/ Overlege anestesiavdelingen NLSH Bodø.

Jobber med prosjekt om EKG signaler under gjennopplivning fra hjertestans med pulsløs elektrisk aktivitet (PEA).

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner