Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D.; Offerdal, Kristine. (2021) Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. 2021. ISBN 9788253042534.

Del av bok/rapport

  • Frøland, Hans Otto; Hatlehol, Gunnar D.; Hingarova, Vandula V; Marsálek, Zdenko. (2021) De tsjekkiske tvangsarbeiderne i Oberbauleitung Drontheim. Midtnorske Historier.
  • Hatlehol, Gunnar D.. (2016) Den tyske byggherren i Norge 1940–1945. Fortidsminneforeningens årbok 2016.
  • Frøland, Hans Otto; Hatlehol, Gunnar D.. (2015) Organisation Todt and Forced Labour in Norway during the Nazi Occupation: Preliminary Remarks from an ongoing Research Project. Painful Heritage. Studies in the Cultural Landscape of the Second World War.
  • Hatlehol, Gunnar D.. (2014) In Command of History? Historians, Memory Culture and German War Crimes in Norway. From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative?.
  • Hatlehol, Gunnar D.. (2011) I vente på skipsrederen: Hjemmevirksomheten til Hilmar Rekstens rederi 1940-1945. I sjøfartshistoriens tjeneste: Festskrift til Atle Thowsen.

Rapport/avhandling

  • Hatlehol, Gunnar D.. (2015) "Norwegeneinsatz" 1940-1945: Organisation Todts arbeidere i Norge og gradene av tvang. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2015.