Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Eliassen, Knut Ove; Foss, Gunnar; Nylander, Lars. (2016) Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken. Novus Forlag. 2016. ISBN 9 788270998524.
  • Lien, Asmund; Gimnes, Steinar; Foss, Gunnar. (2010) INL 50 år. Uhøgtidlege tilbakeblikk. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2698-0.
  • Foss, Gunnar; Jacobsen, Yngve Sandhei. (2009) Carriages and computers : aesthetic technologies in literature from the 18th to the 21st Century. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2397-2.