Bakgrunn og aktiviteter

Professor i didaktikk. Forskning innenfor styring, utdanningsledelse, læreplaner, skoleutvikling og skolens praksis. Professor emerita fra september 2016.
Mobiltelefon +47 901 65 867

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Imsen, Gunn. (2020) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 6. utg. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-04056-1.
  • Imsen, Gunn. (2020) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 6. utg. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-04538-2.
  • Imsen, Gunn. (2016) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk (5. utgave). Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025117.
  • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V.. 2014. ISBN 978-94-007-7124-6.
  • Imsen, Gunn. (2014) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utg. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02383-0.
  • Imsen, Gunn. (2011) Hva er pedagogikk. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 9788215014906.
  • Imsen, Gunn. (2009) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01549-1.
  • Imsen, Gunn. (2006) Elevens verden. Indføring i pædagogisk psykologi. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 2006. ISBN 8702036622.
  • Imsen, Gunn. (2006) Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur AB. 2006. ISBN 9789144002712.
  • Imsen, Gunn. (2006) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 9788215008745.