Bakgrunn og aktiviteter

Høgskolelærer ved videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, ISB, MH, NTNU.

Ekkotekniker/ avd. ing ved klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital HF.

Masterstudent i klinisk helsevitenskap, anvendt klinisk forskning,ISM, MH, NTNU .