Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor ved videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, ISB, MH, NTNU.

Ekkotekniker/ avd. ing ved klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital HF.

Master i klinisk helsevitenskap, anvendt klinisk forskning,ISM, MH, NTNU .

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Bøen, Gunn Catrin Fossum. (2018) Feasibility and reproducibility of different echocardiographic indices of left ventricular function used for long-term follow-up to detect cardiotoxicity after breast cancer therapy. 2018.