Bakgrunn og aktiviteter

 

Opptak til studier via Samordna opptak

Opptak til enkeltemner

Opptak til norskkurs for utlendinger

 

 

 

Tidsskriftspublikasjonar/del av bok

 • Aamodt, Gunhild (2014). Z - Ein framandarta tilleggsbokstav i norsk. Kva nyttar vi han eigentleg til i språket vårt? Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-792-3.
 • Aamodt, Gunhild (2012).  Kvifor seier vi det? Afrika.  Argument. ISSN 1504-6087.  
 • Aamodt, Gunhild (2012).  Kvifor seier vi det? Gud.  Argument. ISSN 1504-6087.
 • Aamodt, Gunhild; Jenstad, Tor Erik (2007). Kjelder til lånord i norske dialektar - Ei mogleg utnytting av basane til Norsk Ordbok. Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Aarhus Universitet 2007 ISBN 978-87-990871-1-2.
 • Aamodt, Gunhild (2006). Utfordringar for ei moderne indoeuropeisk etymologisk ordbok: IEED-prosjektet i Leiden. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur, s. 71-76.  ISSN 0800-0727.

 

Leksikografisk arbeid

 • Etymologisk arbeid for Concise Scots Dictionary, 2nd edition. SLD - Scots Language Dictionaries, Edinburgh 2016. ISBN 978-1474432313
 • Aamodt, Gunhild. (2016) Alfabetbolkar i Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget 2016 ISBN 978-82-521-8698-7.
 • Aamodt, Gunhild. (2013) Alfabetbolkar på s- og t-. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget 2013 ISBN 978-82-521-8363-4.
 • Aamodt, Gunhild. (2012) Alfabetbolkar på s-. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget 2012 ISBN 978-82-521-8168-5.
 • Aamodt, Gunhild. (2011) Alfabetbolkar på r- og s-. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget 2011 ISBN 978-82-521-7858-6.
 • Aamodt, Gunhild. (2009) Alfabetbolkar på m-, n-, o- og p-. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget 2009 ISBN 978-82-521-7468-7.
 • Aamodt, Gunhild. (2008) Alfabetbolkar på l- og m-. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget 2008 ISBN 978-82-521-7224-9.
 • Aamodt, Gunhild. (2007) Alfabetbolkar på k-. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget 2007 ISBN 978-82-521-7026-9.
 • Aamodt, Gunhild; Vermeer, Piet. (2000) Kramers woordenboek: Noors-Nederlands, Nederlands-Noors. 11e druk Elsevier, Amsterdam. ISBN 9068823760.