Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

Forskningsadministrasjon - administrativ oppfølging av instituttets forskningsprosjekt
Forskningsadministrasjon - forskningsformidling, forskningspris, forskningsterminer o.l
Søknads- og saksbehandling forskningsmidler internt/eksternt

Web-redaktør
Instituttkontakt Cristin - brukerstøtte, kvalitetssikring, rapportering
Referent instituttets forsknings- og ph.d.utvalg

Pressekontakt