Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

  • Seksjonsleder Servicesenter for økonomi
  • Prosessledelse og prosessutvikling
  • Ledelse og organisasjon
  • Strategi og utvikling
  • Utrednings- og prosjektarbeid
  • Kommunikasjon, redigering av innsida etc

Utdanning:

  • Sivilingeniør innen produksjonsteknologi 
  • Ingeniør data/elektronikk
  • Tilleggsutdanning innen pedagogikk og økonomi.

 

Bakgrunn

Har siden 2013 jobbet med prosessutvikling, utrednings - og prosjektarbeid på økonomiavdelingen. Før dette jobbet jeg som høgskolelektor ved HiST, der jeg underviste i bl.a. i internkontroll og kvalitetsledelse, operasjonsanalyse og prosjektstyring. Jeg har også jobbet som produksjonsansvarlig i en gründerbedrift som produserte medisinsk-teknisk utstyr og har erfaring fra forskning og utvikling i Sintef og NTNU innen produksjonsteknologi.