Bakgrunn og aktiviteter

Fra okt. 19: Tilknyttet IT-avd som delprogramleder for innføring av digitale tjenester og prosesser i NTNU.

Utdanning:

  • Sivilingeniør innen produksjonsteknologi 
  • Ingeniør data/elektronikk
  • Tilleggsutdanning innen pedagogikk og økonomi.

 

Bakgrunn

Startet ved NTNU i 2013 og jobbet med prosessutvikling, utrednings - og prosjektarbeid på økonomiavdelingen. Fra 2017- sept. 2019 Seksjonsleder ved Servicesenter for økonomi. Før dette jobbet jeg som høgskolelektor ved HiST, der jeg underviste i bl.a. i internkontroll og kvalitetsledelse, operasjonsanalyse og prosjektstyring. Jeg har også jobbet som produksjonsansvarlig i en gründerbedrift som produserte medisinsk-teknisk utstyr og har erfaring fra forskning og utvikling i Sintef og NTNU innen produksjonsteknologi.