Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bertheussen, Gro Falkener. (2012) Physical activity and health in a general population and in cancer survivors - Methodological, observational and clinical aspects. 2012. ISBN 978-82-471-3458-0.
  • Juvet, Lene Kristine; Elvsaas, Ida-Kristin Ø; Leivseth, Gunnar; Anker, Gun; Bertheussen, Gro Falkener; Falkmer, Ursula; Fors, Egil Andreas; Lundgren, Steinar; Oldervoll, Line Merethe; Thune, Inger. (2009) Rehabilitation of breast cancer patients. 2009. ISBN 978-82-8121-253-4. Rapport fra Kunnskapssenteret (02-2009).
  • Juvet, Lene Kristine; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Leivseth, Gunnar; Anker, Gun; Bertheussen, Gro F; Falkmer, Ursula; Fors, Egil A; Lundgren, Steinar; Oldervoll, Line Merethe; Thune, Inger; Norderhaug, Inger Natvig. (2009) Rehabilitation of breast cancer patients. 2009. ISBN 978-82-8121-253-4. Rapport fra Kunnskapssenteret (2/2009).